Seneste nyt

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020

UDSKUDT TIL 2021

UDSAT: Den Ordinær Generalforsamling 2020 er udsat pga. coruna virus.

>>>>>>>>>>>>>>> SE INFO OG REFERAT FOR 2020 <<<<<<<<<<<<<<<<<<

Det er fortsat en vanskelig tid vi lever i med COVID-19 og de restriktioner
som myndighederne har bestemt, herunder forsamlingsforbud mv.
Grundet disse forhold har bestyrelsen besluttet, at vi i forlængelse af
den tidligere information herom af 15. april 2020 vil udskyde den ordinære
generalforsamling til 2021, hvor vi forhåbentlig er kommet tilbage til mere
normale tilstande.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

2 NYE HJERTESTARTERE OPSAT I VORES GRUNDEJERFORENING
Placering: Granvej 23 og Storskoven 9

Læs mere her….

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

Dokumenterne er lagt under fane bladet Seneste regnskaber, budgetter samt generalforsamling referater

Seneste bestyrelsereferat er lagt under fane bladet Bestyrelsesmøde referater

Nyt fra regnvands gruppen er lagt under fanebladet regnvandsseparering