Seneste nyt

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021

UDSKUDT TIL SENERE PÅ ÅRET

UDSAT: Den Ordinær Generalforsamling 2021 er udsat pga. corona virus.

>>>>>>>>>>>>>>> SE INFO OG REFERAT FOR 2020 <<<<<<<<<<<<<<<<<<

Det er fortsat en vanskelig tid vi lever i med COVID-19 og de restriktioner
som myndighederne har bestemt, herunder forsamlingsforbud mv.
Grundet disse forhold har bestyrelsen besluttet, at vi vil udskyde den ordinære generalforsamling til senere på året, hvor vi forhåbentlig er kommet tilbage til mere normale tilstande.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

2 NYE HJERTESTARTERE OPSAT I VORES GRUNDEJERFORENING
Placering: Granvej 23 og Storskoven 9

Læs mere her….

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

Dokumenterne er lagt under fane bladet Seneste regnskaber, budgetter samt generalforsamling referater

Seneste bestyrelsereferat er lagt under fane bladet Bestyrelsesmøde referater

Nyt fra regnvands gruppen er lagt under fanebladet regnvandsseparering