Ejendomme omfattet af grundejerforeningen

Grundejerforeningen består af i alt 120 ejendomme/matrikler.

Alle medlemmer er listet nedenfor med først matrikkel nr. og dernæst adresse:

1.  5bt ………. Granvej 1

2.  5bs ……… Granvej 2

3.  5br ……… Granvej 4

4.  5z ……….. Granvej 5

5.  5bq ……… Granvej 6

6.  5ct ………. Granvej 7

7.  5bp ……… Granvej 8

8.  5cs ……… Granvej 9

9.  5bo …….. Granvej 10

10. 5cr …….. Granvej 11

11. 5bn ……. Granvej 12

12. 5cq ……. Granvej 13

13. 5bm …… Granvej 14

14. 5hf …….. Granvej 15

15. 5bl …….. Granvej 16

16. 5cl ……… Granvej 17

17. 5bk ……. Granvej 18

18. 5cm …… Granvej 19

19. 19ar …… Granvej 20

20. 5cn …….. Granvej 21

21. 19p …….. Granvej 22

22. 5ha …….. Granvej 23

23. 19q …….. Granvej 24

24. 5co ……… Granvej 25

25. 19aq …… Granvej 26

26. 5df ……… Granvej 27

27. 19ap …… Granvej 28

28. 5bh …….. Granvej 29

29. 19r ……… Granvej 30

30. 5bg …….. Granvej 31

31. 19ao …… Granvej 32

32. 5bf ……… Granvej 33

33. 19s ……… Granvej 34

34. 5be ……… Granvej 35

35. 19t ………. Granvej 36

36. 5bd ……… Granvej 37

37. 19an ……. Granvej 38

38. 19u ……… Granvej 40

39. 19as …….. Granvej 41

40. 19v ………. Granvej 42

41. 19at …….. Granvej 43

42. 19x ……… Granvej 44

43. 19au ……. Granvej 45

44. 19am …… Granvej 46

45. 19av ……. Granvej 47

46. 19al …….. Granvej 48

47. 19ax ……. Granvej 49

48. 19ay …….. Granvej 51

49. 19ab ……. Granvej 53

50. 19ae ……. Granvej 55

51. 19az ……. Granvej 57

52. 19aæ …… Granvej 59

53. 19ad ……. Granvej 61

54. 19ae ……. Granvej 63

55. 19af ……. Granvej 67

56. 19ag …… Granvej 69

57. 19ah …… Granvej 71

58. 19ai ……. Granvej 73

59. 19y ……… Granvej 75

60. 19ak …… Granvej 77

61. 5by …….. Helsingevej 62

62. 5bz …….. Helsingevej 64

63. 5bæ …… Helsingevej 66

64. 5bø ……. Helsingevej 68

65. 5ca ……. Helsingevej 70

66. 5cx ……. Helsingevej 72

67. 5æ …….. Klokkerskoven 1

68. 5cg ……. Klokkerskoven 3

69. 5y ……… Klokkerskoven 4

70. 5cf ……. Klokkerskoven 5

71. 5x …….. Klokkerskoven 6

72. 5ce …… Klokkerskoven 7

73. 5ci ……. Klokkerskoven 8

74. 5cd …… Klokkerskoven 9

75. 5ch …… Klokkerskoven 10

76. 5cc ……. Klokkerskoven 11

77. 5cb …… Klokkerskoven 13

78. 5bx …… Ryagergårdsvej 1

79. 5by …… Ryagergårdsvej 3

80. 5bu …… Ryagergårdsvej 5

81. 5v …….. Skovfogedvej 1

82. 5cy …… Skovfogedvej 2

83. 5cz …… Skovfogedvej 3

84. 5cv …… Skovfogedvej 4

85. 5cæ ….. Skovfogedvej 5

86. 5cu …… Skovfogedvej 6

87. 5cø …… Skovfogedvej 7

88. 5da …… Skovfogedvej 9

89. 5de …… Skovfogedvej 12

90. 5dd …… Skovfogedvej 14

91. 5de …… Skovfogedvej 16

92. 5db …… Skovfogedvej 18

93. 5ab …….. Storskoven 1

94. 5aa …….. Storskoven 2

95. 5ac …….. Storskoven 3

96. 5ø ………. Storskoven 4

97. 5ad …….. Storskoven 5

98. 5ad  …….. Storskoven 6

99. 5ae …….. Storskoven 7

100. 5au …… Storskoven 8

101. 5af ……. Storskoven 9

102. 5at ……. Storskoven 10

103. 5ag …… Storskoven 11

104. 5as …… Storskoven 12

105. 5ah …… Storskoven 13

106. 5ar ……. Storskoven 14

107. 5ai ……. Storskoven 15

108. 5aq …… Storskoven 16

109. 5ak …… Storskoven 17

110. 15ap …. Storskoven 18

111. 5al ……. Storskoven 19

112. 5ao …… Storskoven 20

113. 5am ….. Storskoven 21

114. 5an …… Storskoven 22

115. 5bh …… Troldehøj 1 A

116. 5bc …… Troldehøj 1 B

117. 19æ ….. Troldehøj 2       (tidl. Granvej 39)

118. 5bb …… Troldehøj 3

119. 5ba …… Troldehøj 4

120. 19aa …. Troldehøj 6