Kontingent

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling, og udgør pt. 1200 kr. pr. år., dog 350 kr. for grundejerne på Ryagergårdsvej og Helsingevej.

Det fulde beløb forfalder hvert år i foråret (i følge vedtægterne, med 4 ugers betalingsfrist)

Alle grundejere opfordres til at indbetale beløbet pr. netbank til Grundejerforeningens bank:

Reg, nr. reg 1551

Konto nr.  2126834

Husk at oplyse fuldt navn og adresse

For sen eller manglende kontingent indbetaling:

Hvis ikke der betales til tiden, udsender bestyrelsen en rykker med et gebyr på:

1. rykker 100 kr.

2. rykker 100 kr. + advarsel om inkasso

Hernæst sendes til inkasso, såfremt betaling ikke har fundet sted.