Vores veje: vedligeholdelse, snerydning mm.

Vedligeholdelse

Vejene i Grundejerforeningen Granly er private veje. Al vedligeholdelse påhviler således de 120 grundejere.  Vejvedligeholdelse er da også langt den største post på foreningens budget, da løbende vedligeholdelse og ikke mindst ny asfalt er en bekostelig affære.

I oktober 2008 fik vi lagt ny asfalt på Granvej og året efter nedlagt dræn i rabatten på særligt vandlidende steder. I juni 2012 fik foreningens øvrige veje ny asfalt og alle foreningens veje har hermed fået ny asfaltbelægning.

Snerydning

Vi har aftale med entreprenør, der ryder vejene for sne, når dette er påkrævet. Vær dog meget opmærksom på, at snerydning ikke er lig med saltning eller grusning. Derfor kan der sagtens ligge is på vejene. I denne forbindelse skal bestyrelsen indskærpe, at det påligger den enkelte grundejer at sørge for at rydde til vejmidte foran egen grund.

Der kan blive tale om ansvarspådragelse, hvis der ikke er ryddet og en anden beboer eller borger kommer til skade pga dette (fx falder eller vælter på cykel).

Kørsel på vores veje

Ingen af vores veje har hverken fortorv eller vejbelysning. Desuden er de meget smalle og har ringe oversigtsforhold. Derfor opfordres alle bilister til at køre forsigtigt, og med max. 30 km/t.